KOMUNIKAT

Szanowni Słuchacze i Widzowie
z przykroscia informujemy, że z przyczyn technicznych Fundacja Nowy Czas
zawiesiła działalność radia i tv.
Mamy nadzieję i ufamy, że uda się nam pokonać te trudności
i niebawem się usłyszymy.
Życzymy Wam wielu łask Bożych.
Zarząd Fundacji Nowy Czas.